INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem dostępnego pod adresem www.roletysolar.pl jest Bartłomiej Smolarek zwany dalej Sprzedającym, prowadzący działalność gospodarczą:

 

Solar Bartłomiej Smolarek
ul. Mikołajska 3
32-600 Oświęcim
woj. małopolskie
email: sklep@roletysolar.pl
NIP: 5492313261
REGON: 121254876

 

Działalność gospodarcza wpisana jest do Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polski .

2. Stwierdzenie Kupujący w niniejszym regulaminie określa osobę prawną, osobę fizyczną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a ustawa przyznaje jej zdolność prawną, nabywającą produkty oferowane w zakresie Sklepu.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest detaliczna sprzedaż rolet wewnętrznych, żaluzji pionowych, żaluzji poziomych, moskitier oraz komponentów.

4. Warunkiem korzystania z Sklepu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Aby złożyć zamówienie należy dodać wybrany produkt do „koszyka”, co nie jest równoznaczne z złożeniem zamówienia. Produkty można dodawać i usuwać z koszyka.

3. Do złożenia zamówienie nie jest wymagana rejestracja i założenie konta. Konieczne jest jednak prawidłowe wypełnienie formularza zamówienie dostępnego po realizacji zamówienia z koszyka.

4. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowana automatyczna wiadomość potwierdzająca zamówienie na podany przez Kupującego w formularzu adres email. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie.

5. Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

PŁATNOŚĆ

 

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, którego wysokość wynika z odrębnych przepisów. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny są podane w polskich złotych.

2. Zmiany w cennie produktów obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Cena widniejąca w momencie zamówienia jest wiążąca dla Kupującego.

3. Dostępne są następujące formy płatność określone przez Sprzedającego: przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (podany poniżej w pkt 4), przedpłata za pomocą karty kredytowej lub przelewu elektronicznego poprzez system płatności transferuj.pl.

4. Rachunek bankowy Sprzedającego:

 

Solar Bartłomiej Smolarek
Ul. Mikołajska 3
32-600 Oświęcim

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

39 1050 1256 1000 0090 7425 5622

Tytuł przelewu: www.roletysolar.pl + nr zamówienia

 

5. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Kupujący.

6. W przypadku wyboru przedpłaty jako sposobu płatności, należność za zamówiony towar (cena produktów + koszty dostawy) należy uiścić do 7 dni od zawarcia umowy.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy, jednak zmiany te nie będą dotyczyć zamówień już realizowanych.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Realizacja zamówienia czyli przekazanie zlecenia do działu produkcji zostaje rozpoczęta w momencie otrzymania należnej kwoty na konto bankowe Sklepu.

2. Czas przewidywany na realizacje zamówienia jest odrębny dla każdego produktu i znajduje się przy opisie produkt w Sklepie. Czas ten nie obejmuje czasu dostawy zamówionego towaru.

3. Jeśli zamówienie posiada produkty o różnym czasie realizacji, należy przewidywać najdłuższy z nich jako czas realizacji całego zamówienia.

4. Ponieważ każdy produkt wymagający podania określonych cech i wymiarów jest wykonywany na indywidualne zlecenie Kupującego, nie można dokonać zmian lub anulować zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.

5. Rozpoczęcie procesu produkcyjnego jest możliwe jedynie wtedy, gdy komponenty potrzebne do produkcji są dostępne na magazynie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówieni, wykonania jedynie części zamówienia lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia w wyżej wymienionym przypadku po wcześniejszym kontakcie (email, telefon) z Kupującym i podjęciu przez niego decyzji odnośnie dalszego postępowania.

6. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru spowodowane z powodu nie wywiązania się z umowy firmy kurierskiej lub niedostarczenie spowodowane błędnym adresem podanym przez Kupującego.

 

GWARANCJE, REKLAMACJE, ZWROTY

 

1. Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją.

2. Jeśli otrzymany produkt okaże się wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, należy niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego (email lub telefon). Sprzedający na własny koszt wysyła firmę kurierską po odbiór reklamowanego towaru. Kupujący powinien przygotować towar do wysyłki i dołączyć do niego paragon lub fakturę.

3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, ponieważ wszelkie uszkodzenia mechaniczne towaru nie są objęte gwarancją. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący ma obowiązek nie przyjmować przesyłki, a następnie sporządzić protokół szkody przy kurierze i poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

4. Produkty o szczególnych właściwościach, które były wykonane według indywidualnego zamówienia klienta nie podlegają zwrotowi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane zgodnie z poprzednią wersją regulaminu.

2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie niezbędne w celu realizacji zamówienia Kupującego.

3. Dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie są ujawniane innym osobą lub podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

4. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawne.